Nov. 25, 2017
Vayetze

AliyahReading# VersesHumash PageTikkun PageReader
1 KohenGen. 30:14-16317633Rabbi Alon Ferency
2 LeviGen. 30:17-21517733Rabbi Alon Ferency
3 ShelishiGen. 30:22-27617733-34Rabbi Alon Ferency
4 Revi'iGen. 30:28-36917834Mary Ann Merrell
5 HamishiGen. 30:37-43717934Mary Ann Merrell
6 ShishiGen. 31:1-9918034-35Mary Ann Merrell
7 Shevi'iGen. 31:10-16718135Mary Ann Merrell
MaftirGen. 31:14-16318135Mary Ann Merrell
HaftarahHosea 12:13-14:1028188 Mary Ann Merrell

Pesukei DeZimra    Rabbi Ferency
Shaharit    Rabbi Ferency
Torah Service    Jennye Merrell
Musaf    Jennye Merrell
Board Representative    
Usher